Pokój nr 19 - Burmistrz  
Maciej Leszczyński    tel. 89 539 27 41

Pokój nr 18 - Zastępca Burmistrza  
Władysław Daliga    tel. 89 539 27 58

Pokój nr 20 - Sekretarz Gminy
Danuta Zawolska  tel. 89 539 27 54

Pokój nr 14 - Skarbnik Gminy
Katarzyna Kolibowska    tel. 89 539 27 44

Pokój nr 19 - Sekretariat - inspektor ds. kancelaryjno-technicznych i obsługi sekretariatu 
Agata Jastrzębowska   tel. 89 539 27 41
e-mail: um@jeziorany.com.pl


Pokój nr 3 - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

Maja Wojtkiewicz    tel. 89 539 27 49
e-mail: ewidencja.usc@jeziorany.com.pl

 

Pokój nr 3 - inspektor ds. ewidencji ludności i spraw wojskowych, zastępca kierownika USC
Magdalena Klęczar    tel. 89 539 27 50

e-mail: ewidencja.usc@jeziorany.com.pl

 

Pokój nr 4 - Kierownik Referatu Budownictwa, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Lokalowych

Katarzyna Nieczepa     tel. 89 539 27 47

e-mail: budownictwo@jeziorany.com.pl

 

Pokój nr 5 - inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami
Justyna Zięba   tel. 89 539 27 43

e-mail: on@jeziorany.com.pl 

 

Pokój nr 5 - inspektor ds. gospodarki odpadami
Sławomir Sadowski    tel. 89 539 27 43

e-mail: on@jeziorany.com.pl 


Pokój nr 6 - inspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego
Grażyna Kubik    tel. 89 539 27 52

e-mail: budownictwo@jeziorany.com.pl 

 

Pokój nr 7 - inspektor ds. drogownictwa  oraz wodociągów i kanalizacji
Dariusz Radziszewski  tel. 89 539 27 53

 e-mail: budownictwo@jeziorany.com.pl

 

Pokój nr 7 - specjalista ds. budownictwa i drogownictwa
Ewelina Fiedorowicz  tel. 89 539 27 53


Pokój nr 8 - Kierownik Referatu Obrotu Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
Eugeniusz Chrostowski   tel. 89 539 27 42
e-mail: on@jeziorany.com.pl
 


Pokój nr 8 - inspektor ds. obrotu nieruchomościami, ochrony zwierząt i utrzymania zieleni
Ilona Ławrecka    tel. 89 539 27 42
e-mail: on@jeziorany.com.pl 

 

Pokój nr 8 - podinspektor ds. obrotu nieruchomościami 
Artur Aptazy   tel. 89 539 27 42

e-mail: on@jeziorany.com.pl 

 

Pokój nr 9 - inspektor ds. obsługi Rady i jednostek pomocniczych
Anna Brakoniecka   tel. 89 539 27 61

e-mail: biurorady@jeziorany.com.pl


Pokój nr 11 - inspektor ds. rachunkowości, poboru i egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Dorota Bożyczko  tel. 89 539 27 51

e-mail: podatki@jeziorany.com.pl  

Pokój nr 11 -  inspektor ds. wymiaru podatków i opłat
Agnieszka Ignaczak    tel. 89 539 27 51
e-mail: podatki@jeziorany.com.pl  

Pokój nr 11 -  referent ds. wymiaru podatków i opłat 

Edyta Płocińska    tel. 89 539 27 51

 e-mail: podatki@jeziorany.com.pl  

Pokój nr 11 -  młodszy referent ds. rachunkowości podatkowej, poboru i egzekucji 
Martyna Żuk tel. 89 539 27 51

 e-mail: podatki@jeziorany.com.pl  

Pokój nr 12 -  Kierownik Referatu Finansowo - Podatkowego

Justyna Żywicka-Skibel   tel. 89 539 27 45

 

Pokój nr 12 -  samodzielny referent ds. księgowości budżetowej
Justyna Budna   tel. 89 539 27 45

 

Pokój nr 15 - inspektor ds. księgowości środków rzeczowych, obsługi kasy i podatku VAT
Beata Żurawska tel. 89 539 27 46
 

Pokój nr 21 - inspektor ds. informacji publicznej i promocji gminy 
Agnieszka Frąckiewicz-Nowotka tel. 89 539 27 57

e-mail: promocja@jeziorany.com.pl

 

Pokój nr 21 - informatyk
Sylwester Fałkowski tel. 89 539 27 57

e-mail: informatyk@jeziorany.com.pl

 

Pokój nr 22 - inspektor ds. obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 
Jan Kujawski tel. 89 718-28-82

 

Pokój nr 23 - inspektor ds. oświaty, ochrony danych 
Krzysztof Kiljan tel. 89 539 27 64
e-mail: oswiata@jeziorany.com.pl
 

 

Pokój nr 24 - specjalista ds. rozliczeń i wdrażania funduszy
Ewelina Kociołek tel. 89 539 27 48
e-mail: e.kociolek@jeziorany.com.pl

 

Pokój nr 24 - inspektor ds. zamówień publicznych
Anna Bogdanowicz tel. 89 539 27 48
e-mail: zamowienia@jeziorany.com.pl 


Pokój nr 25 - inspektor ds. gospodarki lokalowej i ochrony p.poż.
Małgorzata Ilczuk  tel. 89 539 27 62

 

Pokój nr 26 - inspektor ds. kadr i płac
Agnieszka Stolarewska tel. 89 539 27 55