UWAGA!

W związku z trwającą pandemią COVID-19

przyjmowanie interesantów odbywa się w wyznaczone dni:

PONIEDZIAŁKI I  PIĄTKI

w godz. 09:00-12:00

W ŚRODY w godz. 11.00-14.00

Na terenie Urzędu może przebywać tylko
1 interesant.

 Wpłaty w Kasie Urzędu przyjmowane są

tylko za pomocą terminala (płatność kartą)

 

Wizyty osobiste u Burmistrza Jezioran są odwołane. Kontakt z panem Burmistrzem odbywać się będzie wyłącznie telefonicznie

pod numerem telefonu 89 539 27 41 

 

Gmina Jeziorany posiada na sprzedaż tereny inwestycyjne o ogólnej powierzchni około 10 ha. Zgodnie z uchwalonym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Jeziorany - Uchwała Nr XI/96/19 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 20 grudnia 2019 roku  teren ten przeznaczony jest pod zabudowę produkcyjną, usługową i składową. Istnieje możliwość wydzielenia działek zgodnie zapotrzebowaniem potencjalnych inwestorów.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu 

89 539 27 42.

UWAGA!

W celu załatwienia wszelkich spraw urzędowych mieszkańcom
miasta i gminy Jeziorany zaleca się:
1)
korzystanie z poczty elektronicznej umjeziorany@wp.pl 
lub usługi na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl
adres skrzynki: GMINA JEZIORANY  lub /281406/skrytka,
2) korzystanie z drogi  korespondencyjnej  lub telefonicznej :
sekretariat tel. 89 539 27 41
3) pozostawienie korespondencji w skrzynce podawczej
umieszczonej przy wejściu do urzędu.

UWAGA!
OD 01 STYCZNIA 2020 ROKU
ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO
DO OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE

Gmina Jeziorany
53 9364 0000 2012 0200 0417 8047