Gmina Jeziorany posiada na sprzedaż tereny inwestycyjne o ogólnej powierzchni około 10 ha. Zgodnie z uchwalonym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Jeziorany - Uchwała Nr XI/96/19 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 20 grudnia 2019 roku  teren ten przeznaczony jest pod zabudowę produkcyjną, usługową i składową. Istnieje możliwość wydzielenia działek zgodnie zapotrzebowaniem potencjalnych inwestorów.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu  89 539 27 42.

 

UWAGA!

OD 16 MARCA 2020 ROKU ZMIANA
ORGANIZACJI PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO

W celu załatwienia wszelkich spraw urzędowych mieszkańcom
miasta i gminy Jeziorany zaleca się:
1) korzystanie z poczty elektronicznej umjeziorany@wp.pl 
lub usługi na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl
adres skrzynki: GMINA JEZIORANY  lub /281406/skrytka,

2) korzystanie z drogi  korespondencyjnej  lub telefonicznej :
sekretariat tel. 89 539 27 41
 

3) pozostawienie korespondencji w skrzynce podawczej
umieszczonej przy wejściu do urzędu.

 

 

UWAGA!
OD 01 STYCZNIA 2020 ROKU
ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO
DO OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE

Gmina Jeziorany
53 9364 0000 2012 0200 0417 8047

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA!

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM,

INFORMACJA O ZMIANIE STAWKI OPŁAT
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI,

ZOSTANIE WYSŁANA DO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM